Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Open Water Zwemschool

Inschrijving en Betaling:

 • Inschrijving voor de lessen van de Open Water Zwemschool is mogelijk via de website en de bijbehorende Open Zwem Trainin app of via een bericht op telefoon nummer 06-10140715.
 • Betaling dient voorafgaand aan de cursus te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij later instromen wordt het cursus geld in mindering gebracht evenredig aan het aantal te volgen lessen.

Leeftijd en Vaardigheden:

 • De Zomercursus Zwemmen in het buitenwater voor kids is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie 5- 10 jaar met tenminste diploma B van een gerenommeerde zwemschool.
 • Andere activiteiten, zoals de Swim Bootcamp, Samen Buiten Zwemmen en de Koude Water Challenge zijn bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Kinderen en volwassenen dienen over basiszwemvaardigheden te beschikken, inclusief de mogelijkheid om minimaal 25m zonder onderbreking te zwemmen.
 • Deelnemers kunnen worden gevraagd om hun diploma en zwemvaardigheden te demonstreren of een zwemtest af te leggen voordat ze aan de cursus deelnemen.

Veiligheid en Toezicht:

 • De veiligheid van de deelnemers heeft onze hoogste prioriteit. Er zal te allen tijde voldoende gekwalificeerd toezicht zijn tijdens de cursus.
 • Deelnemers dienen de instructies van de instructeurs en het begeleidende personeel op te volgen met betrekking tot veiligheidsprotocollen en gedragsregels.

Risico's en Aansprakelijkheid:

 • De Open Water Zwemschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens de cursus, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
 • Deelname aan de Open Water Zwemschool cursus brengt bepaalde inherente risico's met zich mee. Deelnemers of hun ouders/verzorgers erkennen deze risico's en stemmen ermee in dat zij verantwoordelijk zijn voor het welzijn van zichzelf en hun kinderen tijdens de cursus.
 • Meld fysieke klachten of bijzonderheden altijd aan de instructeur bij aanvang van de les.
 • Twijfel je of jij of je kind fysiek in staat is (bijvoorbeeld wegens pijn of een ziekte) om de les te volgen raadpleeg altijd een arts. 
 • Raadpleeg sowieso een arts in het geval van cara/chronische luchtwegproblemen en suikerziekte/diabetes.
 • Zwemmen in open water is niet geschikt voor:
 1. mensen met hartklachten
 2. mensen die griep of koorts hebben
 3. mensen die op doktersadvies niet mogen deelnemers
 4. mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn

Annuleringen en Terugbetalingen:

 • Onze lessen gaan ook bij slechter weer door met een aangepast programma en/of op een aangepaste zwem locatie. Alleen wanneer de weersomstandigheden gevaarlijk zijn, kunnen we de les annuleren. We zullen je hierover per whatsapp informeren.
 • Bij annulering door de Open Water Zwemschool vanwege onvoorziene omstandigheden, wordt er een alternatieve cursusdatum aangeboden of wordt een volledige terugbetaling verleend.
 • Bij annulering vóór aanvang van de cursus kan een restitutie worden verleend volgens ons annuleringsbeleid.

Beeldmateriaal en Publiciteit:

 • Tijdens de cursus kunnen foto's of video-opnamen worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Deelnemers of hun ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dienen dit met een bericht per whatsapp aan te geven.

Privacy en Gegevensbescherming:

 • Persoonlijke informatie die wordt verstrekt bij de inschrijving zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met betrekking tot de cursus.
© 2023 Open Water ZwemschoolAll rights reserved.
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!